امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خدمات دندان پزشکی با تعرفه دولتی به منطقه سیدی رسید

بخش دندان پزشکی کلینیک ویژه مستقل سیدی با تعرفه دولتی راه اندازی شد رئیس کلینیک ویژه مستقل سیدی از راه اندازی بخش دندان پزشکی با 8 یونیت فعال در منطقه سیدی خبر داد 

جهانی مهر هدف از راه اندازی این بخش را ارائه خدمات با کیفیت و با تعرفه دولتی دانست وی با اشاره به بافت جمعیتی منطقه سیدی الزام ایجاد این بخش را در کلینیک جهت رفاه این عزیزان دانست 

وی با بیان اینکه هم اکنون در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،خدمات خوب با تعرفه دولتی نیز انجام میشود گفت : راه اندازی بخش دندان پزشکی به جهت خدمت رسانی مطلوب به شهروندان منطقه سیدی ، همشهریان گرامی و همکاران خدوم و زحمتکش دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد.