پزشک عمومی

دکتر فرزاد ابرازی
دکتر سید امیرهادی صبوری
دکتر علیرضا صفری
دکتر قدسیه بهروان
دکتر محبوبه برنج ساز

 

ارتوپدی

دکتر علی پارسا
دکتر محسن تدین
دکترامید شاهپری
دکتر امین رازی
دکتر امیر رضا کچوئی

 

ارولوژی

<strong ">دکتر محمدرئوف ضیائی
دکتر فرامرز یعقوبی
دکتر باقر سلیمانی
 

اطفال

دکتر محمد ابراهیم نمدیان
دکتر بابک الیاسی
دکتر سارا محمدزاده


 

جراحی عمومی

دکتر محمد رضا صاحب علم

جراحی مغز و اعصاب

دکترمحمدعلی ابوئی مهریزی


روان پزشکی

دکتر ناز روشنی
دکتر راحله جهان تیغ

زنان و زایمان

دکتر عاطفه حائری
دکتر معصومه جاودان مهر


قلب و عروق

دکتر رامین سعیدی
دکتر ملیحه لایقیان جوان
دکتر میرزا محمد کاظم علیزاده نوقابی

کبد و گوارش

دکترعلیرضا صمدی
دکتر فاطمه برازنده احمدآبادی

عفونی

دکتر مجید رضا عرفانیان تقوائی
دکتر بضعت امیری
دکتر رضا احمدی
دکتر مرضیه صابری
دکتر فریده مددی
دکتر نیلوفر ملک

داخلی

دکتر سعیده شریعتی
دکتر گلناز غلامی

گوش و حلق و بینی

دکتر سیده وحیده موسوی بایگی

پوست

این بخش به زودی افتتاح خواهد شد

طب سنتی

این بخش به زودی افتتاح خواهد شد

مامایی

ماما عصمت دلیریان مقدم
ماما منصوره اعظم قزوینی